Get Adobe Flash player
FACEBOOK Của Chúng Tôi
THẾ GIỚI NHÌN TỪ VATICAN
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta nhận thấy hành động chịu phép rửa của Chúa Giêsu phải chăng là một sự mở đầu cho sứ vụ của Ngài, đồng thời cũng là một dấu chỉ báo hiệu những gì sẽ xảy đến. Chúa Giêsu đã chịu phép rửa nơi một kẻ tội lỗi, trong khi Ngài là người con yêu dấu của Chúa Cha và chính Ngài cũng đã có lần tuyên bố: Ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được về sự gì? Thế nhưng, Chúa Giêsu lại là Đấng chuộc tội thiên hạ như có lần Gioan đã giới thiệu: ” Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian “. Ngài xoá tội trần gian bằng cách gánh lấy tội ấy của nhân loại.
Tin mừng & Bài giảng ” CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA “.
 
https://youtu.be/LE_-yH3yAg4

Số lượt truy cập: (9)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse