Get Adobe Flash player
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Lược sử giáo xứ

Lược sử Giáo xứ Bà Điểm

Nguồn : http://titocovn.com/

Lược sử Giáo Xứ Bà Điểm được biên soạn từ năm 1863 cho đến nay,

Tạm chia làm 4 giai đoạn cơ bản như sau:

* Giai đoạn 1: Từ năm 1863 đến năm 1903.
* Giai đoạn 2: Từ năm 1903 đến năm 1954.
* Giai đoạn 3: Từ năm 1954 đến năm 1975.
* Giai đoạn 4: Từ năm 1975 cho đến nay.

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: (130)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse