Get Adobe Flash player
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Chúa Nhật XI Thường Niên năm B : ” Hạt giống là Lời Thiên Chúa, Người gieo giống là Đức Kitô, Những ai tuân giữ Lời Người sẽ tồn tại muôn đời…”

Bài giảng Chúa Nhật XI Thường Niên năm B .

Số lượt truy cập: (16)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse