Get Adobe Flash player
FACEBOOK Của Chúng Tôi
THẾ GIỚI NHÌN TỪ VATICAN
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc sống công khai sau khi Gioan Tiền hô bị nộp. Sứ mạng của Gioan đã kết thúc, lời kêu gọi của Gioan cũng đã chấm dứt để bắt đầu một hành trình cứu độ mới của Đấng Mesia chính là Đức Giêsu. Ngài đến để khai mở một đời sống đức tin mới cho nhân loại mà Ngài gọi đó là Nước Trời. Đời sống đức tin thể hiện nơi Ngài là Đức Giêsu Kitô Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Tin Mừng này là tin vui cho nhân loại vì chính Thiên Chúa đã  đến với con người, để giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem lại cho con người một thời kỳ mới, một cuộc sống mới. Tin vào Tin Mừng là tin vào chính con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ. Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật III Thường Niên Năm B. https://youtu.be/lat293WIDjk

Số lượt truy cập: (1)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse