Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay thuật lại câu chuyện Đức Giê-su chưa đến lúc bày tỏ quyền năng, nhưng nhờ lời chuyển cầu của Đức Ma-ria, Người đã làm dấu lạ hóa nước thành rượu ngon, để bày tỏ quyền năng giúp các môn đệ nhận biết, tin Người là Đấng Thiên Sai như Tin Mừng Gio-an đã kết luận: “Những điều đã được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giê-su chính là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người” (Ga 20,31). Ngoài ra, phép lạ đầu tiên này cũng cho thấy ơn cứu độ do Đức Giê-su thực hiện có Mẹ Ma-ri-a hiệp công và bắt đầu từ việc xây dựng hạnh phúc gia đình các tín hữu. Trong cuộc sống chúng ta gặp thử thách gian trân, dù có vui hay buồn, chúng ta hãy nguyện xin qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria mời Chúa Giê-su đến nhà, vì sự hiện diện của Người luôn gìn giữ và ban mọi ơn lành.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật II Thường Niên Năm C.

Số lượt truy cập: (0)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse