Get Adobe Flash player
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin, ảnh: Trần Trọng Thuận

Lúc 19g tối  ngày 28/05/2014. Tại gia đình anh Vinhson Đoàn Tất Thành đã diễn ra giờ kinh đền tạ luân phiên và làm phép tượng Thánh Quan Thầy của Toán, tham dự giờ kinh hôm nay có cha Linh Hướng xứ đoàn, Ban Chấp Hành xứ đoàn, cùng toàn thể đoàn viên trong Toán.

Trước khi bước vào giờ nguyện kinh, Cha Linh Hướng đã làm phép tượng Thánh tử  đạo Phanxico Xavie Hồ Trọng Mậu mà Toán đã nhận làm Thánh Quan Thầy, K640_SAM_0763giờ kinh đền tạ tại  gia đình anh Vinhson Thành hôm nay rất trang nghiêm và sốt sắng. Toán Phanxico xavie  được thành lập sau cùng trong 04 Toán của Xứ Đoàn Bà Điểm, với số thành viên ít nhất,  nhưng các sinh hoạt của Toán tương đối đồng đều. Trong chương trình Tạc Tượng Thánh Bổn Mạng của các Toán do xứ đoàn phát động, mỗi Toán đều đã thực hiện cho mình một bức tượng gỗ cao 1m20, với nguồn kinh phí tự  nguyện trong Toán và vận động thêm Ân Nhân, Toán Phanxico Xavie Mậu đã hoàn tất và được Cha Linh Hướng làm phép trong giờ kinh đền tạ hôm nay.

Số lượt truy cập: (9)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse