Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Lễ Môi Côi gợi lại chiến thắng của đạo binh thánh giá tại vịnh Lépante bên Hy Lạp ngày 7/10/1571 nhờ sự can thiệp đặc biệt của Đức Mẹ Rất Thánh Môi Côi. Tuy nhiên, đó chỉ là lý do phụ, điều cốt yếu Lễ Môi Côi là dịp để chúng ta đi vào chương trình cứu rỗi của Chúa Giêsu, cầu nguyện cho mọi người đón nhận và tuân hành thánh ý Thiên Chúa. Trong các lần hiện ra ở Lộ Đức cũng như Fatima, Đức Mẹ đều khuyên nhân loại phải ăn năn sám hối, lần chuỗi Môi Côi và sống trung thành với Chúa để có được cuộc sống bình an và hạnh phúc. Chuỗi Môi Côi là phương thế đơn giản và hữu hiệu nhất để giúp ta sống trung thành với Đạo tình thương của Chúa Giêsu.

Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng Xứ Đoàn Mân Côi đã được 5 tuổi thành lập chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho chúng ta người Mẹ gương mẫu nhân đức tuyệt vời, và chuỗi Môi Côi là phương thế chiến thắng ba thù, phương thế nên thánh. Xin cho chúng ta biết tin yêu phó thác nơi Mẹ, đổi mới đời sống theo lời Mẹ: Sám hối, cầu nguyện  siêng năng lần chuỗi Môi Côi riêng cũng như chung với gia đình.

Bài giảng Lễ Đức Mẹ Mân Côi 

Nghi thức tuyên hứa tân BCH Huynh Trưởng Xứ Đoàn Mân Côi

Số lượt truy cập: (46)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse