Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, hay thương xót và quảng đại thứ tha. Thiên Chúa mời gọi mỗi người Kitô hữu phải bỏ đi cái tôi của chính mình mà sống theo gương Thầy Giêsu biết trao ban một cách quảng đại, rộng lượng thứ tha và yêu thương cả những người mình không ưa. Càng sống nhân hậu với hết mọi người, trao ban mà không tính toán, và tha thứ cách vô điều kiện, người Kitô hữu càng trở nên giống Thiên Chúa, Đấng sẽ ân thưởng cách dư tràn cho những ai sống theo đường lối của Người.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật VII Thường Niên Năm C

 

Số lượt truy cập: (16)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse