Get Adobe Flash player
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đấng giàu lòng xót thương, Người luôn tha thứ cho tất cả những ai đến van xin Người. Sự tha thứ của Thiên Chúa không có giới hạn, vượt quá sức tưởng tượng của chúng ta, dù cho ta có trở về với Người trong tội lỗi nhưng ta còn biết nhận ra đâu là tình yêu thật sự nơi bắt nguồn sự sống, để xin Người tha thứ và ban bình an .

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật XXIV Thường Niên Năm C

 

Số lượt truy cập: (4)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse