Get Adobe Flash player
FACEBOOK Của Chúng Tôi
THẾ GIỚI NHÌN TỪ VATICAN
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Hôm nay Chúa Nhật V Phục Sinh Phụng Vụ Giáo Hội trình bày cho ta ý nghĩa đích thực của giới răn yêu thương. Yêu nhau, đó không phải là điều mới mẻ, cái mới của Phúc Âm là đưa tình yêu ấy đến chỗ đích thực của nó, đến tận nơi mà Chúa đã đi, tức là đến chỗ hy sinh mạng sống và yêu thương ngay cả những người không có cảm tình, không cùng ý kiến với chúng ta.

Đó không phải là việc đơn sơ và dễ dàng, không phải vì phức tạp, vì khó khăn mà chúng ta được miễn giới luật yêu thương này.

Vậy trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng hiệp ý xin Chúa ban dồi dào ơn Thánh của Ngài để chúng ta sống Lời Chúa, sống giới răn của Chúa cách cụ thể trong đời sống mỗi người Ki-tô hữu chúng ta.

Bài đọc I : Cv 14,21b-27

Bài đọc II : Kh 21,1-5a

All-All  " Chúa nói : Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương các con " All

Tin mừng Chúa Nhật V Phục Sinh : Ga 13,31-33a.34-35

Số lượt truy cập: (2)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse