Get Adobe Flash player

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG

THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu đã bắt đầu cuộc sống công khai sau khi Gioan Tiền hô bị nộp. Sứ mạng của Gioan đã kết thúc, lời kêu gọi của Gioan cũng đã chấm dứt để bắt đầu một hành trình cứu độ mới của Đấng Mesia chính là Đức Giêsu. Ngài đến để khai mở một đời sống đức tin mới cho nhân loại mà Ngài gọi đó là Nước Trời. Đời sống đức tin thể hiện nơi Ngài là Đức Giêsu Kitô Đấng rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Tin Mừng này là tin vui cho nhân loại vì chính Thiên Chúa đã  đến với con người, để giải thoát con người khỏi nô lệ của tội lỗi và sự chết, đem lại cho con người một thời kỳ mới, một cuộc sống mới. Tin vào Tin Mừng là tin vào chính con người của Đức Giêsu là Thiên Chúa, là Đấng Cứu độ. Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật III Thường Niên Năm B. https://youtu.be/lat293WIDjk

Số lượt truy cập: (1)

Đoạn Tin Mừng hôm nay ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu thâu nhận những môn đệ đầu tiên, được ghi lại trong Phúc âm theo thánh Gioan, thì mọi sự dường như đã bắt đầu từ các môn đệ. Các ông đến với Chúa trong những trường hợp khác nhau. Chúa Giêsu không muốn thực hiện sứ mạng của Ngài một cách đơn độc và lẻ loi, trái lại Ngài luôn mong muốn sứ mạng ấy phải được thực hiện bởi chính Ngài và được tiếp nối bởi những người đã từng chứng kiến những việc Ngài đã làm. Sứ mạng ấy là rao giảng Tin Mừng cứu độ cho mọi người, ở mọi nơi và trong mọi lúc.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật II Thường Niên Năm B.

Số lượt truy cập: (1)

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay cho chúng ta nhận thấy hành động chịu phép rửa của Chúa Giêsu phải chăng là một sự mở đầu cho sứ vụ của Ngài, đồng thời cũng là một dấu chỉ báo hiệu những gì sẽ xảy đến. Chúa Giêsu đã chịu phép rửa nơi một kẻ tội lỗi, trong khi Ngài là người con yêu dấu của Chúa Cha và chính Ngài cũng đã có lần tuyên bố: Ai trong các ngươi bắt lỗi Ta được về sự gì? Thế nhưng, Chúa Giêsu lại là Đấng chuộc tội thiên hạ như có lần Gioan đã giới thiệu: ” Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian “. Ngài xoá tội trần gian bằng cách gánh lấy tội ấy của nhân loại.
Tin mừng & Bài giảng ” CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP RỬA “.
 
https://youtu.be/LE_-yH3yAg4

Số lượt truy cập: (9)

Hôm nay Chúa Nhật mừng Lễ Hiển Linh, Lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy trở nên ngôi sao để dẫn đưa người khác đến cùng Chúa. Nếu con người đang đi trong bóng tối của gian dối, hận thù; chúng ta hãy là những ánh sao của chân thành, phục vụ và yêu thương. Nếu thế giới đang chìm đắm trong bóng tối của buồn phiền, thất vọng, chúng ta hãy là những ánh sao của niềm vui, an bình và hy vọng.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật LỄ HIỂN LINH.

Số lượt truy cập: (7)

Tin mừng hôm nay Mẹ là mẫu gương cho chúng ta học mãi trong cuộc sống, luôn biết đáp lời xin vâng, biết khiêm nhường nhận mình tội lỗi yếu hèn, biết khiêm nhường từ bỏ ý riêng để thi hành ý Chúa, biết khiêm nhường vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, biết khiêm nhường phó thác vân mệnh trong tay Chúa dù không hiểu hết những ý định mầu nhiệm của Người. Chỉ khi khiêm nhường tan biến thành hư không, ta mới được Chúa thương đổ đầy tràn ân phúc vào tâm hồn.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật IV Mùa Vọng Năm B :

https://youtu.be/D29A0copXmA

Số lượt truy cập: (14)

Tin mừng Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta hãy vui lên, vì mọi người sẽ đón nhận niềm vui ơn cứu độ của Chúa. Gioan Tẩy Giả đã được sai đến để dọn đường và loan báo niềm vui khi Chúa đến, chính Người là ánh sáng muôn dân. Trung thực với chứng từ này, một mặt ông cố gắng chỉ cho người ta thấy Ánh Sáng là ai, mặt khác khi có người tưởng ông là Ánh sáng ấy thì ông thẳng thắn phủ nhận. Rồi khi Ánh sáng xuất hiện, ông âm thầm rút lui : “Ngài phải sáng lên, còn tôi phải mờ đi” .

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B :

Số lượt truy cập: (9)

Thánh Phanxicô Xaviê là vị truyền giáo vĩ đại, người tiên phong cho cuộc truyền giáo thời mới. Con đường truyền giáo của ngài bắt nguồn từ lòng yêu mến Chúa và các linh hồn, ngài hòa nhập vào dân, ngài mang Tin Mừng của Chúa đến trong cuộc sống của họ, ngài sống khó nghèo với những người lao động. Ngài hoạt động thật năng nổ cho cuộc truyền giáo và kích thích được tinh thần này ở châu âu. Hàng nghìn người đã theo gương ngài để mang Tin Mừng đi muôn phương.

Tin mừng & Bài giảng Kính Thánh Phanxicô Xaviê :

Số lượt truy cập: (4)

Hoạt động đoàn thể

Hạnh các thánh

Truyện kinh thánh

Xây dựng

Thông tin

Giáo xứ

Lời Chúa

Kinh thánh Giuse