Get Adobe Flash player

NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG

FACEBOOK Của Chúng Tôi

CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG

THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Hôm nay Chúa Nhật Lễ Lá bắt đầu tuần thánh khởi đầu cho cuộc thương khó của Chúa.

Chúng ta bước vào tuần lễ trọng đại nhất trong năm phụng vụ và cùng nhau thông phần vào sự đau khổ của Chúa để giúp mỗi người chúng ta vượt qua những yếu hèn của chính mình, nhờ chuyên tâm cầu nguyện mà chúng ta có dịp rà soát lại con người mình, nhận ra những lỗi phạm và những thiếu sót của mình để sửa đổi tư tưởng hướng đến cuộc sống yêu thương lành mạnh.

Bước vào tuần thánh chúng ta chiêm niệm xem lại những tương quan của mình với Thiên Chúa, với tha nhân và xây dựng các mối tương quan đó như thế nào, chặt chẽ hay lơ là, chân tình hay giả dối.

Vì thế, ngay hôm nay chúng ta hãy tập tự chủ hy sinh hãm mình, bao dung tha thứ cho nhau, nâng đỡ những người nghèo khổ, thi hành Lời Chúa đến tha nhân.

Tất cả giá trị cuộc sống hôm nay đều nhờ bởi tình yêu thương của Thiên Chúa ban tặng và đã hy sinh trên thập giá để cứu chúng ta.

Bài Giảng Chúa Nhật Lễ Lá Năm C

Số lượt truy cập: (8)

Quý Cha – Quý HĐMV và toàn thể quý Bà con Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Bà Điểm, xin chân thành tri ân đến Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV cùng Quý Ân Nhân và Quý Bà con Giáo Dân thuộc hai Giáo Xứ Gia Định – Giáo Xứ Châu Nam.

Trong tình Hiệp Thông đã chung tay chia sẻ và cầu nguyện cho chúng con trong việc xây dựng nhà Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân và sức khỏe cho Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV – Quý Ân Nhân và toàn thể Bà Con Giáo Dân thuộc hai Gx.Gia Định – Gx.Châu Nam.

Gia đình Giáo Xứ Bà Điểm chúng con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng quảng đại, đã yêu thương nâng đỡ chúng con cách đặc biệt qua lời cầu nguyện, để chúng con chu toàn được bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay Năm C.

Số lượt truy cập: (3)

Quý Cha – Quý HĐMV và toàn thể quý Bà con Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Bà Điểm, xin chân thành tri ân đến Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV cùng Quý Ân Nhân và Quý Bà con Giáo Dân của Giáo Xứ Lạc Quang.

Trong tình Hiệp Thông đã chung tay chia sẻ và cầu nguyện cho chúng con trong việc xây dựng nhà Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân và sức khỏe cho Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV – Quý Ân Nhân và toàn thể Bà Con Giáo Dân của Gx.Lạc Quang.

Gia đình Giáo Xứ Bà Điểm chúng con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng quảng đại, đã yêu thương nâng đỡ chúng con cách đặc biệt qua lời cầu nguyện, để chúng con chu toàn được bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó.

Số lượt truy cập: (6)

Quý Cha – Quý HĐMV và toàn thể quý Bà con Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Bà Điểm, xin chân thành tri ân đến Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV cùng Quý Ân Nhân và Quý Bà con Giáo Dân của Giáo Xứ Tân Mỹ.

Trong tình Hiệp Thông đã chung tay chia sẻ và cầu nguyện cho chúng con trong việc xây dựng nhà Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân và sức khỏe cho Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV – Quý Ân Nhân và toàn thể Bà Con Giáo Dân của Gx.Tân Mỹ.

Gia đình Giáo Xứ Bà Điểm chúng con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng quảng đại, đã yêu thương nâng đỡ chúng con cách đặc biệt qua lời cầu nguyện, để chúng con chu toàn được bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó.

Tin mừng & Bài giảng Chúa Nhật II Mùa Chay Năm C.

Số lượt truy cập: (4)

Quý Cha – Quý HĐMV và toàn thể quý Bà con Giáo Dân thuộc Giáo Xứ Bà Điểm, xin chân thành tri ân đến Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV cùng Quý Ân Nhân và Quý Bà con Giáo Dân của Họ Đạo Chợ Quán…

Trong tình Hiệp Thông đã chung tay chia sẻ và cầu nguyện cho chúng con trong việc xây dựng nhà Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa ban nhiều Hồng Ân và sức khỏe cho Quý Cha – Quý Tu Sĩ Nam Nữ – Quý HĐMV – Quý Ân Nhân và toàn thể Bà Con Giáo Dân của Họ Đạo Chợ Quán.

Gia đình Giáo Xứ Bà Điểm chúng con xin chân thành cảm ơn những tấm lòng quảng đại, đã yêu thương nâng đỡ chúng con cách đặc biệt qua lời cầu nguyện, để chúng con chu toàn được bổn phận mà Chúa và Giáo Hội đã trao phó.

Số lượt truy cập: (2)

Hoạt động đoàn thể

Hạnh các thánh

Truyện kinh thánh

Xây dựng

Thông tin

Giáo xứ

Lời Chúa

Kinh thánh Giuse