Get Adobe Flash player

HÌNH ẢNH SINH HOẠT GIÁO XỨ

THÔNG BÁO CẦN THIẾT

SỰ THINH LẶNG NƠI THÁNH GIUSE

§ Đức Giám Mục J.B. Bùi Tuần

Thánh Giuse là người thinh lặng. Tôi nghĩ là ngài cũng đã nói năng như mọi người bình thường. Nhưng, khi soi dẫn các thánh sử viết Phúc Âm, Chúa Thánh Thần đã chủ ý không muốn ai ghi lại lời nói nào của thánh Giuse.

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: (2)

Anrê Trần An Dũng Lạc (1795 – 1839)

Trước phút hành quyết người lý hình đến nói với cha: “Chúng tôi không biết các thầy tội gì, chúng tôi chỉ làm theo lệnh trên. Xin các thầy đừng chấp”.

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: (66)

Thánh Ðaminh Cẩm (1810 – 1859)

Ngày 29-04-1951, Đức Piô XII suy tôn cha Đaminh Cẩm cùng với 24 vị tử đạo khác lên bậc chân phước. Ngày 19-06-1988, Đức Gioan Phaolô II suy tôn ngài lên bậc Hiển thánh.

Xem chi tiết

Số lượt truy cập: (118)

Hoạt động đoàn thể

Hạnh các thánh

Truyện kinh thánh

Xây dựng

Thông tin

Giáo xứ

Lời Chúa

Kinh thánh Giuse