Get Adobe Flash player
NHẬT KÝ XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
FACEBOOK Của Chúng Tôi
CẬP NHẬT HÌNH ẢNH XÂY DỰNG THÁNH ĐƯỜNG
THÔNG BÁO CẦN THIẾT

Hãy Clich vào ngày bạn muốn xem

 Tháng 08-2014

Cn

Hai Ba Năm Sáu Bảy
       

 

1Thánh Alphongso Maria Liguoria, giám mục, tiến sĩ hội thánh – lễ nhớ

2

3

Chúa nhật thứ XIIX – thường niên

4

Kính thánh Gioan Maria Vianey

5 6 7 8

Thánh Đaminh

Linh mục- lễ nhớ

9

10

Chúa nhật thứ XIX – thường niên

11

Thánh Clara

trinh nữ – lễ nhớ

12

Thánh Joanna Phanxica Chantal

13

Thánh Pontianô

Giáo hoàng tử đạo

14

Thánh Maximilianô Maria Kolbe linh mục tử đạo

15

ĐỨC MẸ LÊN TRỜI – lễ trọng; Lễ cầu cho giáo dân

16

17

Chúa nhật thứ XX – thường niên

18 19

Thánh Gioan Êuđê linh mục

20

Thánh Bernarđô viện phụ, tiến sỹ hội thánh – lễ nhớ

21

Thánh PiÔ X – giáo hoàng, lễ nhớ

22

Đức Maria Nữ Vương – lễ nhớ

23

24

Chúa nhật XXI -thường niên

25

Thánh Giuse Clasanz – linh mục

26 27

Thánh Nữ Mônica – lễ nhớ

28

Thánh Augustinô, giám mục tiến sĩ hội thánh – lễ nhớ

29

Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết – Lễ nhớ

30

31

Chúa nhật XXII thường niên

           

Số lượt truy cập: (4)

Hoạt động đoàn thể
Hạnh các thánh
Truyện kinh thánh
Xây dựng
Thông tin
Giáo xứ
Lời Chúa
Kinh thánh Giuse